nächste Tagungen

Hemmersheim nahe Würzburg
13.04.2019 - 17.04.2019
Freckenhorst
17.04.2019 - 23.04.2019

Tag 4

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, mein Trauergewand hast du gelöst und mich umgürtet mit Freude.
(Psalm 30,12)

Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością.
(Psalm 30,12)