nächste Tagungen

Hemmersheim nahe Würzburg
13.04.2019 - 17.04.2019
Freckenhorst
17.04.2019 - 23.04.2019

Tag 7

Seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung!
(Römerbrief 12,10)

W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!
(List do Rzymian 12,10)